logo
MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605, MH.(India)
logo

Gondwana University, Gadchiroli

MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605,MH.(India)
विद्यापीठ गीत

गोंडवाना नव तपोवन आदिजन वन परिसरी 

विश्वविद्यापीठ हे ज्ञानाचर्णा या मंदिरी || धृ || 

 

स्त्रोत आदिम संस्कृतीचा, या प्रदेशी निर्मळ 

शास्त्र, विद्या अन् कलेतून अमृताचे ओहळ 

त्या झ-यांना करूनि विकसित मिळवू विद्यासागरी || १ ||

 

बन्धुता , स्वातंत्र , समता , न्यायनीतीला जपावे 

विश्वशांतीस्तव नवे आव्हान हे पेलून घ्यावे 

उंच, उन्नत झेप घेतिल छात्र इथले अंबरी || २ ||